رنگ های مات پوششی اکرلیک

این محصول برای محصولات سفید طراحی شده است که دارای ویژگی مهم ضد زرد شدگی می باشد. پولیش کاری روی آن بسیار آسان می باشد، این رنگ دارای قدرت پرکنندگی بالا و پخش بسیار عالی و خشک شدن سریع می باشد.
Image
  • هاردنر : 190069   نسبت ترکیب 5.8 به 1
  • 171007 /171002 بسته بندی 11.5 کیلوگرم / 3 کیلوگرم
  • 190069 بسته بندی 2 کیلوگرم / 0.52 کیلوگرم

رنگ سفید پوششی فوق براق اکرلیک 173009

کیلر های مات اکرلیک با شفافیت بالا به ویژه برای کاربردهایی با دقت بالا که ظاهر چوب طبیعی را حفظ می کند طراحی شده اند. ( آنها ظاهر طبیعی چوب را تغییر نمی دهند)
کیلر نیمه مات اکرلیک 133073/30 درصد براق
کیلر اوزل مات (مات ویژه) اکرلیک 133072/20 درصد براق
کیلر مات اکرلیک 133071/10 درصد براق
Image
  • هاردنر : 190072   نسبت ترکیب 2.4به1
  • 173009بسته بندی 11.75 کیلو گرم / 3 کیلو گرم
  • 190072 بسته بندی 5 کیلو گرم / 1.28 کیلوگرم