Image

چشم انداز و اهداف ویوید کالر

شرکت ویوید کالر به منظور ارائه راهکار های یک پارچه کاربردی و حرفه ای در زمینه ی بحث فینیشینگ و رنگ صنعت چوب و همچنین پاسخ به نیاز های روز افزون بخش های اجرایی و تولیدی در سطح صنعت کشور در سال 1395تاسیس گردید.
این شرکت با اعتقاد به اینکه کیفیت خدمات و ارائه محصولات کیفی رمز ماندگاری در حوزه بازار این صنعت می باشد به این باور رسیده است که برطرف نمودن نیاز مشتریان بالاترین کیفیت و ایجاد تعهد کامل نسبت به آن بایستی مهمترین رسالت شرکت باشد و دراین راستا با تکیه برتخصص پرسنل و تکنولوژی برتر تامین کننده و ایجاد بستر مناسب برای بحث خدمات فنی در شرکت گامی بسیار محکم در این حوزه برداشته است.