سیلر اکرلیک 100043

این محصول به طور خاص برای حفاظت ظاهر طبیعی چوب با دقت بالا برای جلوگیری از زردشدگی کارها تولید شده است، سیلر اکرلیک دارای قدرت پرکنندگی بالا و سنباده خوری عالی روی محصول می باشد.
Image
  • هاردنر: 190069   نسبت ترکیب 8به1
  • 100043 بسته بندی 12 کیلو گرم / 3 کیلو گرم
  • 190046 بسته بندی 1.5 کیلو گرم / 0.375 کیلوگرم